Nye handleplaner har fokus på trivsel, stress og det gode studiemiljø

Københavns Universitet har søsat handleplaner med særlig fokus på undervisningsmiljø og studietrivsel. Handleplanerne tager afsæt i de studerendes svar fra studiemiljøundersøgelsen 2019.

I 2019 gennemførte Københavns Universitet en studiemiljøundersøgelse blandt de studerende. Overordnet viste undersøgelsen, at størstedelen af de studerende er tilfredse med deres studiemiljø, hvilket glæder prorektor Bente Stallknecht:

”Det er en stor glæde for mig, når jeg kan se, at størstedelen af de studerende er tilfredse med deres studiemiljø, at de har det godt og trives på deres uddannelse. De studerende har brug for at trives for at kunne lære og udvikle sig, og derfor har jeg sat særligt fokus på studietrivsel på KU”.

På baggrund af resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen har Københavns Universitet i samarbejde med de studerende udvalgt 6 overordnede temaer, der skal danne ramme for handleplanerne på de enkle fakulteter:

  • De fysiske rammer
  • Planlægning af egne studier – viden og redskaber
  • Stress – især i hverdagen
  • Ensomhed
  • Krænkende adfærd
  • Studerende med funktionsnedsættelse

Tænketank med fokus på stress og studietrivsel
Selvom den generelle trivsel er høj, er der fortsat områder, som Københavns Universitet skal arbejde på, forklarer prorektor Bente Stallknecht:

” Jeg tager det meget alvorligt, når jeg ser, at hver anden studerende er stresset i hverdagen. Vi har en opgave for os med at understøtte gode studieforløb med bedre trivsel og mindre stress. For mig er det vigtigt, at det ikke bliver den enkelte studerendes problem, men at det er noget, vi adresserer i fællesskab”.

Som udløber af studiemiljøundersøgelsen har Københavns Universitet nedsat en tænketank om stress og studietrivsel, hvis formål er at komme med anbefalinger til, hvordan universitetet kan afhjælpe stress og øge trivslen hos de studerende:

”Vi skal give de studerende et inspirerende studie- og læringsmiljø, hvor de trives, og hvor deres intellektuelle kreativitet kan udfolde sig. Det ser jeg frem til at videreudvikle og styrke i tæt samarbejde med studerende og fagmiljøer på Københavns Universitet.”

Du kan finde alle handleplanerne og læse mere om tænketanken her