Københavns Universitets kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser er baseret på Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area og retningslinjerne i Danmarks Akkrediteringsinstitutions vejledning.

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser (pdf) 

Den fælles kvalitetssikringspolitik er udfoldet lokalt på fakulteternes hjemmesider og omfatter lokal kvalitetssikringspolitik, strategi og procedurer med tydelig angivelse af ansvar og ledelsesforankring. Det daglige kvalitetssikringsarbejde er således decentralt forankret og afspejler det enkelte fakultets organisation, kvalitetskultur og traditioner.