Studiestatistik og ledelsesinformation

Københavns Universitet udarbejder forskelligt statistisk materiale, bl.a årsopgørelser for optag, bestand, produktion, gennemførelse og karaktergivning fordelt på fag og fakulteter. Statistikkerne i årsopgørelserne bygger på de tal, som Københavns Universitet indberetter til hhv. ministeriet samt Danske Universiteter hvert år.

Opgørelserne er tilgængelige som pdf-filer.