Indre marked

Videnssamfundets kompleksitet betyder, at tværfaglige kompetencer, herunder kompetencer i at samarbejde på tværs af fag og kulturer, bliver et afgørende konkurrenceparameter. Aftagerne efterspørger kernefaglige kandidater, som har et dybt kendskab til deres eget område - og samtidig mestrer tværfaglig tænkning.
 
Derfor ønsker KU at styrke de studerendes muligheder for at tilrettelægge individuelle studieforløb - under hensyn til god gennemførelse - og skabe et transparent indre marked for kurser.