Indre marked

Videnssamfundets kompleksitet betyder, at tværfaglige kompetencer, herunder kompetencer i at samarbejde på tværs af fag og kulturer, bliver et afgørende konkurrenceparameter. Aftagerne efterspørger kernefaglige kandidater, som har et dybt kendskab til deres eget område - og samtidig mestrer tværfaglig tænkning.

Derfor ønsker KU at styrke de studerendes muligheder for at tilrettelægge individuelle studieforløb - under hensyn til god gennemførelse - og skabe et transparent indre marked for kurser.

Fælles års- og skemastruktur

Et centralt element i etableringen af det indre marked er den fælles års- og skemastruktur. De fælles retningslinjer for tilrettelæggelse af undervisningen gør det lettere planlægningsmæssigt at følge kurser og aflægge eksamener på andre fakulteter. Den fælles års- og skemastruktur trådte i kraft fra semesterstart 2009 og blev revideret 2011. Der er desuden foretaget mindre rettelser i 2015.

Efterårsugen ligger i uge 42, og der er mellemuger mellem blokkene i uge 46 og enten i uge 16 eller 15, afhængig af påsken. Retningslinjerne rummer et bilag med udfoldelse af de konkrete årsstrukturer med de relevante datoer frem til august 2020.

Her finder du retningslinjerne for den fælles års- og skemastruktur 2016-2020 (pdf).

Du kan finde års- og skemastrukturen for 2020-2025 her (pdf).

STÅ-afregning

Et andet element er STÅ-afregning. KU har udviklet fælles principper for fordeling af STÅ-indtægter i forbindelse med tværfakultære kurser og uddannelser.
Download fælles principper for fordeling af STÅ (pdf)

Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Ud fra visionen om at skabe et indre marked er projektet "Tværfaglige og Tværfakultære Uddannelser" opstået, som er et af 2016-projekterne for uddannelse.