Uddannelseskvalitet
Uddannelseskvalitet på Københavns Universitet

Københavns Universitet arbejder løbende og systematisk med uddannelseskvalitet både gennem strategiske initiativer og i det daglige kvalitetssikringsarbejde.
Københavns Universitet har med Strategi 2016 sat udvikling af uddannelseskvaliteten i centrum. Det fortsættes og styrkes med den nye Strategi 2023 - Talent og samarbejde.

Feedback til studerende

Københavns Universitet sætter fokus på feedback til studerende. I forbindelse med indsatsen er der blevet produceret en række videoer om feedback-former, som kan inspirere undervisere og studerende.

Se et eksempel herunder eller læs mere om indsatsen og se de andre videoer.

Udviklingsinitiativer

Københavns Universitet styrker kvaliteten af uddannelserne gennem en række tværfakultære projekter inden for uddannelse og universitetspædagogik, hvor didaktik og undervisningsformer skal understøtte de studerendes tilegnelse af stoffet.

Læs mere om KU's udviklingsinitiativer inden for uddannelse og pædagogik

Kvalitetssikring

Københavns Universitet sikrer gennem systematisk dialog med interne og eksterne interessenter, at uddannelserne fortsat er attraktive både for studerende, aftagere og det omgivende samfund.

Læs mere om kvalitetssikring af uddannelser og undervisning