Kvalitetssikring

Københavns Universitets kvalitetssikringssystem er baseret på Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (pdf)  og retningslinjerne i Danmarks Akkrediteringsinstitutions vejledning (pdf).

Kvalitetssikringssystemet bygger på sammenhængende kvalitetstænkning og solidt forankret ledelsesansvar. Kvalitetssikringssystemet består af en række dokumenter, der er ordnet hierarkisk i forhold til hinanden.

Københavns Universitets kvalitetssikringssystem