Værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur

Københavns Universitet har i Værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur defineret universitetets fælles, grundlæggende forståelse af, hvad der kendetegner og indikerer god uddannelseskvalitet, og hvorledes denne understøttes af en aktiv og synlig kvalitetskultur. Universitetets uddannelser er kendetegnet ved at være veltilrettelagte, udfordrende, inspirerende, forskningsbaserede, relevante og kvalitetssikrede. Arbejdet med uddannelseskvalitet er forankret i ledelsesstrengen med deltagelse af studerende og videnskabeligt personale.

Værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur indfrier de krav, der sættes af europæiske standarder og retningslinjer (European Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG), og sætter således de overordnede rammer for den fælles kvalitetssikringspolitik.

Universitetet har i ”Studentercentreret læring på Københavns Universitet” defineret, hvordan studerendes læring er sat i centrum inden for tre overordnede områder: pædagogik og didaktik, tilrettelæggelse af uddannelser og undervisning samt studietrivsel. ”Studentercentreret læring på Københavns Universitet” bygger videre på ”Værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur på Københavns Universitet”.

Læs værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur (pdf)

Læs værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur (pdf) (Gældende pr. 1. september 2022)

Læs Studentercentreret læring på Københavns Universitet (pdf)