Fælles procedurer

Københavns Universitet har vedtaget en række fælles procedurer for kvalitetssikring af uddannelser. Universitetet har fælles procedurer, hvor processen er forankret på universitetsniveau. Modsat har universitetet fælles retningslinjer, hvor processen er forankret på fakultetsniveau.

Københavns Universitet har fælles procedurer for: