Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser

Københavns Universitet har vedtaget fælles retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser, der stiller krav om, hvilket kvantitativt og kvalitativt materiale der skal indgå en uddannelsesredegørelse, og for hvilke parametre fakulteterne skal definere standarder for kvalitet. Af retningslinjerne fremgår det også, hvordan fakultetet skal afrapportere til rektor. Der gennemføres uddannelsesredegørelser hvert år for alle uddannelser, undtagen de år hvor en uddannelse gennemgår en uddannelsesevaluering. Uddannelsesredegørelsen er en miniuddannelsesevaluering

Fakulteterne udfolder retningslinjerne i lokale procedurer for uddannelsesredegørelser.

Læs mere om fakulteternes kvalitetssikringsarbejde.

Læs retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser (pdf)