Retningslinjer for udvælgelse og inddragelse af eksterne eksperter

Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum hvert sjette år på alle sine uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter. Formålet er løbende og systematisk at sikre og udvikle kvaliteten i uddannelserne.

Uddannelsesevalueringen giver en detaljeret indsigt i uddannelsens aktuelle status og udfordringer og skal således hjælpe fakulteterne med at tilpasse uddannelserne. De eksterne eksperter bidrager således til at kvalitetssikre og udvikle uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse gennem drøftelse af nye ideer og perspektiver i forhold til uddannelsen. Formålet er at skabe værdi for uddannelsen.


Retningslinjer for udvælgelse og inddragelse af eksterne eksperter beskriver, hvilke krav fakulteterne skal leve op til, når de udvælger eksterne eksperter, og hvordan de eksterne eksperter skal inddrages i uddannelsesevalueringerne.

Læs Retningslinjer for udvælgelse og inddragelse af eksterne eksperter i uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet her (pdf)