Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsresultater

Københavns Universitet har vedtaget fælles retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsresultater. Formålet er at sikre, at undervisningen evalueres systematisk, målrettet og effektivt og med størst mulig effekt på undervisningskvaliteten. Retningslinjerne tager udgangspunkt i følgende principper:

  • Evaluering gennemføres for at forbedre undervisningen
  • Evaluering gennemføres for at sikre gode vilkår for studerendes læring og gennemførelse
  • Evalueringsprocessen skal styrke undervisernes engagement i udviklingen af undervisningen og bidrage til at sprede de gode erfaringer, som gøres rundt omkring i undervisningslokalerne
  • Evalueringsprocessen skal være overkommenlig for de involverede aktører
  • Oparbejdede evalueringsdata skal være anvendelige både i forhold til opfølgning og offentliggørelse

Retningslinjerne består af 1) Minimumsstandard for evalueringshyppighed 2) En tjekliste for fastlæggelse af fakulteternes evalueringsprocedure 3) En tjekliste for udarbejdelse af konkrete evalueringsplaner på uddannelsesniveau og 4) En procedure for offentliggørelsen af sammenfattende evalueringsrapporter.

Læs dansk version: Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsresultater (pdf)