Retningslinjer for uddannelsesevalueringer

Københavns Universitet har vedtaget fælles retningslinjer for uddannelsesevalueringer, der stiller krav om, hvilket kvantitativt og kvalitativt materiale der skal indgå en uddannelsesevaluering, og for hvilke parametre fakulteterne skal definere standarder for kvalitet. Af retningslinjerne fremgår det også, hvordan fakultetet skal afrapportere til universitetets ledelse. Uddannelsesevalueringen er en udvidet uddannelsesredegørelse. Der gennemføres uddannelsesevalueringer minimum hvert sjette år med inddragelse af eksterne eksperter.

Fakulteterne udfolder retningslinjerne i lokale procedurer for uddannelsesevalueringer. Fakulteterne fastlægger selv intern turnusplan for uddannelsesevalueringer, som fremgår af egne hjemmesider.

Læs mere om fakulteternes kvalitetssikringsarbejde

Læs retningslinjer for uddannelsesevalueringer (pdf)