Retningslinjer for lukning og sammenlægning af uddannelser

I forbindelse med overvejelser om lukning eller om sammenlægning af uddannelser skal fakulteterne sikre sig, at alle forhold er belyst, og at de vigtigste interessenter er inddraget, inden der træffes beslutning om lukning eller sammenlægning af uddannelser. Retningslinjerne skaber således fælles rammer for fakulteternes arbejde med løbende at tilpasse uddannelsesporteføljen under hensyntagen til kvalitet, relevans og økonomi.
Retningslinjerne skal også følges ved overvejelser om lukning af uddannelser, hvor optaget er nulstillet.
Overvejelser om lukning eller sammenlægning af uddannelser sker løbende og indgår desuden som et fast punkt i fakulteternes årlige uddannelsesredegørelser.

Læs Retningslinjer for lukning og sammenlægning af uddannelser på Københavns Universitet (pdf)