Retningslinjer for kvalitetssikring af studie- og karrierevejledning

Københavns Universitet har vedtaget fælles retningslinjer for kvalitetssikring af studie- og karrierevejledning, der stiller krav om, at fakultetet skal beskrive, hvordan statistik om vejledning systematisk indsamles, og hvordan viden og erfaring fra fakultetets branchekontakt formidles til karrierevejledningen, samt hvordan viden og erfaringer om studerende, uddannelser og karriere videreformidles fra studie- og karrierevejledningen til uddannelserne. Retningslinjerne stiller krav om, at fakulteterne skal fastsætte standarder for et antal kvantitative og kvalitative parametre. Af retningslinjerne fremgår det også, hvordan fakultetet skal afrapportere til universitetets ledelse. 

Fakulteterne udfolder retningslinjerne i lokale procedurer for studie- og karrierevejledning.

Læs retningslinjer for kvalitetssikring af studie- og karrierevejledning  (pdf)