Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Københavns Universitets har vedtaget fælles retningslinjer for Dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet (DAU) til rektor. Dekanerne afrapporterer en gang årligt den 1. oktober om uddannelseskvalitet til rektor. Af retningslinjerne fremgår det, med hvilken kadence der afrapporteres på de enkelte elementer. Afrapporteringen sker primært på aggregeret niveau, fx afrapporterer dekanen alle sit fakultetets uddannelsesredegørelser aggregeret, mens uddannelsesevalueringerne vedlægges afrapportering som bilag.

Det fremgår af retningslinjerne, hvilket kvantitativt og kvalitativt materiale der skal indgå i afrapporteringen, og hvilke parametre dekanerne skal fastsætte kvalitetsstandarder for.

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor (pdf)