Retningslinjer for studiestart

Københavns Universitet har vedtaget fælles retningslinjer for studiestarten på KU’s bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser. 

De nye retningslinjer for studiestarten beskriver, hvad man som ny studerende på KU kan forvente af studiestarten. De skitserer de fælles, grundlæggende principper, som skal understøtte kvalitet, fælles praksis og harmonisering på tværs af uddannelsernes studiestartsprogrammer. Principperne omhandler organisering, ansvarsfordeling og kvalitetssikring af studiestarten samt Code of Conduct og skal følges af alle ansatte og frivillige, der arbejder med at planlægge, afvikle og evaluere studiestarten på KU’s uddannelser.

Retningslinjerne suppleres af fire forskellige sæt af rammer for den gode studiestart på KU’s uddannelser, der beskriver studiestartens temaer og læringsmål. Studiestartsaktiviteterne på KU skal tilrettelægges i overensstemmelse med både rammer og retningslinjer.

Fakulteterne udfolder retningslinjerne i lokale procedurer for studiestart.

Læs Retningslinjer for studiestarten (pdf)