Fakulteternes kvalitetssikringsarbejde

Det daglige kvalitetssikringsarbejde er decentralt forankret på fakulteterne og afspejler det enkelte fakultets organisation, kvalitetskultur og traditioner.
Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik sætter rammerne for fakulteternes egne kvalitetssikringssystemer.