Procedure for rektors godkendelse af lukning og sammenlægning af eksisterende uddannelser

Københavns Universitet har vedtaget en fælles procedure for rektors godkendelse af lukning og sammenlægning af eksisterende uddannelser. Proceduren beskriver universitetets beslutningsproces efter indstilling fra fakulteterne.

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik foreskriver, at fakulteterne skal beskrive deres interne procedure for lukning og sammenlægning af eksisterende uddannelser.

Læs Procedure for rektors godkendelse af lukning og sammenlægning af eksisterende uddannelser (pdf)