Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Københavns Universitets har vedtaget en fælles procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser inkl. tjekliste. Proceduren beskriver, hvilke oplysninger fakulteterne som minimum skal tilvejebringe, for at universitetet kan træffe afgørelse om oprettelse af nye uddannelser. Universitetet har desuden et årshjul for nye uddannelser, der revideres en gang årligt.

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik foreskriver, at fakulteterne skal beskrive deres interne procedure for udvikling af nye uddannelser.

Læs Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser (pdf)

Ved udvikling af 1-årige akademiske overbygningsuddannelser har Københavns Universitet vedtaget følgende principper: 

Principper for udbud af 1-årige akademiske overbygningsuddannelser (PDF)