Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Københavns Universitets har vedtaget en fælles procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser inkl. tjekliste. Proceduren beskriver, hvilke oplysninger fakulteterne som minimum skal tilvejebringe, for at universitetet kan træffe afgørelse om oprettelse af nye uddannelser. Universitetet har desuden et årshjul for nye uddannelser, der revideres en gang årligt.

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik foreskriver, at fakulteterne skal beskrive deres interne procedure for udvikling af nye uddannelser.

Læs Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser (pdf)

Læs Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser (pdf), som træder i kraft pr. 1. september 2019

Årshjul for prækvalifikation 2019-2020

Årshjul for prækvalifikation 2019-2020 (pdf)

Fast track for godkendelse af Erasmus Mundus-uddannelser 2019-2020 (pdf)