Procedure for rektors godkendelse af og opfølgning på dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Københavns Universitets har vedtaget en fælles procedure for rektors godkendelse af og opfølgning om Dekanernes afrapportering på uddannelseskvalitet (DAU). Dekanerne afrapporterer en gang årligt den 1. oktober om uddannelseskvalitet til rektor. Proceduren beskriver, hvorledes dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet forelægges rektor til godkendelse samt den forudgående indstillingsproces. Proceduren beskriver endvidere Uddannelsesservices (US) rolle i processen.

Læs Procedure for rektors godkendelse af dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet (pdf)