Online og blended learning

Mere aktiverende og fleksibel undervisning

Online og blended learning er en god mulighed for at skabe aktiverende og fleksibel undervisning – til gavn for de studerendes læring. Københavns Universitet understøtter med dette projekt undervisernes brug af online og blended learning.

Gennem et varieret udbud af praktiske kurser i anvendelse af e-læringsværktøjer, tilpasset og forankret på det enkelte fakultet, skaber projektet rammerne for et bredt kompetenceløft. Undervisere på Københavns Universitet får også adgang til individuel vejledning af professionelle konsulenter, forankret og ansat ved de pædagogisk-didaktiske enheder.

Samspil mellem forskellige fagområder

Sideløbende vil projektet stimulere til ny- og videreudvikling på området via et udviklingsspor, hvor innovative projekter gennemføres af undervisere, konsulenter og pædagogisk-didaktiske enheder, på tværs af fakulteter, faggrænser og ekspertområder. Fokus er her på udvikling af nye didaktiske modeller for online og blended learning, samt spil og scenario-baseret undervisning.

Erfaringsudveksling og netværk

Projektet er knyttet sammen af en række netværk og aktiviteter, der har til hensigt at opsamle og dele både viden blandt projektdeltagerne og med resten af universitetet. Bl.a. er der en årlig konference med fokus på udveksling af erfaringer fra projektet, samt inspirerende oplæg om de mange muligheder i online og blended learning.

Ressource-site om online og blended learningobl.ku.dk

Besøg Københavns Universitets ressource-site om online og blended learning og find inspiration, værktøjer og cases.

Kort om projektet

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Marianne Grützmeier.