Feedback til studerende

Københavns Universitet har i en årrække styrket den formative feedback til studerende i og uden for undervisningen. I den forbindelse har universitetet arbejdet med en række forskellige feedback-former.

Københavns Universitet har udviklet en række videoer om feedback-former, som kan inspirere undervisere og studerende.

Se kort introduktionsfilm om feedback på Københavns Universitet herunder - eller se alle videoerne om feedback i undervisningen.

Rapporter om feedback

Københavns Universitet har tidligere udarbejdet en rapport med en række anbefalinger om feed-back på universitetet. Anbefalingerne danner stadig grundlag for Københavns Universitets tilgang til arbejde med at styrke feedback i og uden for undervisningen.

Udover en række anbefalinger indeholder rapporten også et inspirationskatalog om forskellige feedbackformer.