Styrket feedback til studerende

Københavns Universitet vil styrke den formative feedback til studerende i og uden for undervisningen. Det sker i form af en feedback-indsats, der består af en række projekter, som skal udvikle og afprøve forskellige feedback-former.

I forbindelse med indsatsen er der blevet produceret en række videoer om feedback-former, som kan inspirere undervisere og studerende.
Se kort introduktionsfilm om feedback på Københavns Universitet herunder - eller se alle videoerne om feedback i undervisningen.

Taskforce vedr. feedback

Feedback-indsatsen arbejder med udgangspunkt i en række anbefalinger i rapporten ”Feedback på KU”. Rapporten er udarbejdet af en intern Taskforce vedr. feedback, som havde til opgave at beskrive hvordan universitetet kan styrke feedback i og uden for undervisningen.

Udover en række anbefalinger indeholder rapporten også et inspirationskatalog om forskellige feedbackformer.