Undervisningskompetencer

Underviserne på Københavns Universitet skal have de rette pædagogiske kompetencer, og universitetet vil understøtte dem bedst muligt i udviklingen af deres undervisning. Det sker ved hjælp af en række initiativer inden for online og blended learning, styrket feedback til studerende og pædagogik.

KU har fokus på at understøtte og fremme de studerendes læring

Vi udvikler kvaliteten af uddannelserne på Københavns Universitet ved fx at have fokus på undervisernes pædagogiske kompetencer. 

Undervisning

Vi sikrer, at didaktik, undervisningsformer og de øvrige rammer understøtter og fremmer de studerendes læring og tilegnelse af stoffet. 

Universitetet har igangsat målrettede initiativer for at understøtte udvikling af undervisningen.

Læs mere herunder: