Studiemiljøstrategi 2014-16 - Vej til bedre læring

Københavns Universitet vedtog sin første strategi for studiemiljø i december 2013. Herunder kan du læse om strategiens indsatsområder eller hente KU's samlede studiemiljøstrategi.

Hent Københavns Universitets Studiemiljøstrategi 2014-2016 (pdf)

Strategiens indsatsområder

Det fysiske studiemiljø

1. Tilstrækkeligt antal studiearbejdspladser og grupperum med de relevante faciliteter.

2. Maksimal udnyttelse af den eksisterende lokalekapacitet og mulighed for web-booking af ledige lokaler.

3. Adgang for alle studerende til et ’hjemstavnslokale’ – enten for deres specifikke uddannelse eller sammen med beslægtede uddannelser.

Det psykosociale studiemiljø

4. Studiestart for kandidatstuderende (danske og udenlandske), som det findes for bachelorstuderende.

5. Styrket faglig og social integration mellem underviser og studerende.

6. Skiltning på engelsk og relevant digital infrastruktur på både dansk og engelsk.

7. Alle nye studerende på KU inviteres til immatrikulationsfesten - såvel studerende der ikke tidligere har læst på KU som internationale studerende.

8. Studentermentornetværk på alle fakulteter til internationale studerende.

Det digitale studiemiljø og kommunikation med studerende

9. Analyse af forskellige studerendes forløb og adfærd igennem universitetet (en såkaldt servicerejse eller touch-point analyse) mhp. at optimere serviceydelserne.

10. It-systemer, der hænger optimalt sammen og imødekommer de studerendes behov.

11. Udvikling af en app (”Mit KU”) som indeholder selvbetjening, pusher studiebeskeder og giver information om sociale og faglige arrangementer.

12. Optimal udnyttelse af eksisterende it-services. Introduktionskurser til alle bachelor- og kandidatstuderende om de digitale services, udrulning og udbredelse af Uddannelsessiderne på dansk og engelsk samt udbredelse af og optimal udnyttelse af læringsplatformen Absalon og andre digitale services.

13. Undersøgelse af samspillet mellem KUs digitale services og de sociale medier.

14. Den nuværende goverancestruktur for studiemiljø på institutions- og fakultetsniveau skal vurderes i forhold til enkelhed og gennemskuelighed.