Studie- og karrierevejledningsstrategi 2016

Københavns Universitet vedtog i december 2013 en ny studie- og karrierevejledingsstrategi. Herunder kan du læse om vision og mål for studie- og karrierevejledningen på KU eller hente den samlede strategi.

Hent Københavns Universitets strategi for studie- og karrierevejledning 2016 (pdf)

VISION OG MÅL FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING

1. Vision for studie- og karrierevejledning på Københavns Universitet

At den studerende oplever proaktiv, kvalificeret og rettidig service og vejledning om studierelaterede spørgsmål på KU, og at studie- og karrierevejledning understøtter den studerendes gode gennemførelse, herunder at den studerende støttes i at foretage bevidste og afklarede valg om uddannelse og karriere.


2. Fælles udviklingsmål for studie- og karrierevejledning på Københavns Universitet

A. Studie- og karrierevejledning på KU gives ud fra det samme overordnede mål at understøtte KU’s vision for studie- og karrierevejledning.

B. Studie- og karrierevejledning opleves helstøbt og med klar opgave- og ansvarsfordeling af studerende og medarbejdere.

C. Studie- og karrierevejledning på KU udøves af fagligt uddannet personale.

D. Den studerende kan få konkret og rettidig vejledning, når hun/han har brug for det.


3. Mål for vejledningsmæssig understøttelse af Københavns Universitets Strategi 2016

E. Studieeffektivitet og fremdrift (KU-mål 2)
Studie- og karrierevejledning på KU skal understøtte de overordnede strategiske mål om studiefremdrift ved at bidrage til forebyggelse af frafald og forsinkelser. Der lægges i de individuelle handlingsplaner for området et særligt fokus på

  • at hjælpe KU’s studerende til at håndtere overgangssituationer som studiestart (såvel bachelor som kandidatstudiestart), særlige valgtærskler og overgang fra uddannelse til karriere
  • aktivt at bidrage til udvikling af en hensigtsmæssig studiekultur i samarbejde med fagmiljø og ledelse

F. Øget internationalisering (KU-mål 8)
Studie- og karrierevejledning på KU skal understøtte de overordnede strategiske mål om øget internationalisering ved i de individuelle handlingsplaner for området at lægge et særligt fokus på

  • at give internationale full degree-studerende samme muligheder for at træffe gode studie- og karrierevalg som deres danske medstuderende
  • at gøre det klart og tydeligt for studerende på KU, hvor de kan få kompetent vejledning om studie- og praktikophold i udlandet – på dansk og engelsk

G. Arbejdsmarkedsparate dimittender (KU-mål 11, 12, 14)
Studie- og karrierevejledning på KU skal understøtte de overordnede strategiske mål om arbejdsmarkedsparate dimittender ved i de individuelle handlingsplaner for området allerede fra den første studiedag at lægge et særligt fokus på

  • aktivt at bidrage til, at studerende og dimittender har kendskab til arbejdsmarkedet og forskellige mulige karriereveje
  • at styrke den studerendes refleksion over egne kompetencer og karrieremål sammenholdt med uddannelsens kompetencemål

Hent Københavns Universitets strategi for studie- og karrierevejledning 2016 (pdf)