Uddannelsespolitikker og -strategier

Københavns Universitet har gennem en årrække arbejdet med stategier for udvalgte delområder inden for sikring af kvaliteten i uddannelserne.

 • Fempunktsplanen
  Københavns Universitet arbejder ud fra en plan med udvalgte indsatsområder, der skal løfte kvaliteten af uddannelserne.

 • Kvalitetssikringspolitik for uddannelser
  Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser er baseret på internationale standarder og på vejledningerne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

 • Studiemiljøstrategi
  Studiemiljøstrategien omhandler både det fysiske, det psykosociale og det digitale studiemiljø.

 • Studie- og karrierevejledningsstrategi

  Strategien fokuserer bl.a. på styrket vejledning i overgangs- og valgsituationer og karrierevejledning til studerende fra første til sidste dag på universitetet.