Studielederudvikling

Kompetencer til at designe uddannelserne

Studielederens kompetence til at designe og udvikle uddannelserne er helt central for uddannelsernes kvalitet og dermed for dimittendernes kompetencer. Det viser både Københavns Universitets egne undersøgelser, samt erfaringer fra universitetets Studielederforum og forskning om høj kvalitet i uddannelserne.

Opmærksomhed på uddannelsers sammenhæng og helhed

Projektet Studielederudvikling har til formål at udvikle et forløb, som giver studielederne kompetencer til at arbejde med spørgsmål, som hæver sig op over det enkelte kursus i uddannelsen. 

Der rettes opmærksomhed mod uddannelsers sammenhæng og helhed med spørgsmål som: 

  1. Hvordan hænger de enkelte dele af uddannelsen sammen? 
  2. Hvad bygger de enkelte dele videre på, og hvad fører de frem til? 
  3. Er der en progression i både indhold, arbejdsformer og bedømmelsesformer?

Større forståelse af egen ledelsesrolle

Studielederudvikling

Baggrunden for forløbet målrettet studieledere hænger sammen med, at HR & Organisation gennemførste første del af Ledelsesudviklings-programmet LUKU i 2008-2011. Bl.a. har dette løftet studieledernes kompetencer i forhold til at forstå deres egen generelle ledelsesrolle.

Efterfølgende har der på Københavns Universitet været fokus på studieledernes rolle som uddannelsesledere og dermed på deres kompetencer inden for uddannelsesdesign.

Kort om projektet

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Thomas Harboe.