Uddannelsernes forløb og indhold

Design og strukturering af uddannelsers forløb og indhold har betydning for de studerende oplevelse af uddannelsen og for gennemførslen. Det er grunden til, at vi på Københavns Universitet fokuserer på at skabe et så smidigt og gennemtænkt forløb som muligt.

Integration af forskning og undervisning

På Københavns Universitet skal vi have uddannelser af højeste kvalitet. Vi gør en indsats for at styrke koblingen mellem forskning og uddannelse, og vi vægter den faglige og sociale integration mellem underviser og studerende.

Design af uddannelser - en vigtig del af studieledelse

Uddannelsesdesign, og studieledernes kompetencer heri, er centralt for kvaliteten i uddannelserne og i sidste ende for de studerendes kompetencer.

Mere samarbejde på tværs

KU ønsker at styrke underviseres kompetencer til at planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning og på den måde øge de studerendes evne til at samarbejde på tværs af fag.