Begrebet karrierebevidsthed

Viden i Udvikling har operationaliseret begrebet karrierebevidsthed med udgangspunkt i den såkaldte DOTS-model og har derigennem skabt et solidt metodisk udgangspunkt for såvel aktivitetsudvikling og effektmåling.  

Læs mere om DOTS-modellen

Definition af karrierekompetencer

Med udgangspunkt i DOTS-modellen forstås karrierekompetencer som:

  1. Indsigt i egne faglige og personlige kompetencer (Selvindsigt)
  2. Indsigt i det potentielle arbejdsmarked og arbejdsgivernes forventninger (Mulighedsbevidsthed)
  3. Bevidsthed og evne til at formidle sine kompetencer, tage velovervejede valg og opsøge karrierefremmende muligheder (Beslutningskompetence, Overgangsfærdigheder)

Målbare karrierekompetencer

Modellen har været det metodiske grundlag for aktivitetsevalueringer, baseline og slutmåling i form af det nyudviklede Karriereindeks. Formålet med målingerne har været forskellige:

Aktivitetsevalueringen måler deltagernes vurdering af aktivitetens ønskede formål og relevans. Målingerne er blevet brugt til at tilpasse og forbedre karriereaktiviteterne.

Karriereindekset (karrieremålingen) måler de studerendes karrierebevidsthed inden for syv dimensioner, og er i projektet blevet benyttet som en før- og eftermåling. Indekseringen har givet et billede af de studerendes karrieremæssige niveau og udvikling i den tre-årige projektperiode.

Nedenstående tabel viser nedbrydningen af DOTS-modellens kompetencekategorier:

Oversigt over karrieredimensioner
Overordnede kategorier Karrieredimensioner
Selvindsigt
  • Karrieremæssig selvopfattelse
  • At sælge sig selv
  • Netværkskompetencer
Mulighedsbevidsthed
  • Kendskab til arbejdsmarked og arbejdsgivers forventninger og kobling til værdiskabelse i virksomheden

Beslutningskompetencer/

overgangsfærdigheder

  • Planlægning af studieforløb
  • Planlægning, målsætning og omsætning af viden om omgivelser og jobmuligheder
  • Handlekraft og tro på egen formåen

Ønsker man at lære mere om DOTS og implementeringen af modellen som organisatorisk og strategisk redskab, kan man kontakte Studie- og Karrierevejledningen på SCIENCE.