Viden i Udvikling - resultater fra projektet

Viden i Udvikling var et 3-årigt samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Formålet var at styrke KU's og DTU's dimittenders karrierevalg, mindske tidligt studiefrafald og at sikre en hurtigere overgang fra studie til job via øget kompetencebevidsthed og kendskab til regionens erhvervsliv og branchemuligheder. 

Projektet blev afsluttet i 2015 og bestod af tre spor, som på hver deres måde bidrog til projektets overordnede mål. Nedenfor kan du læse Dannmarks Evalueringsinstituts slutevaluering af projektets resultater og konklusioner for hvert enkelt spor: