Relevans og praksis

Studerende på Københavns Universitet skal støttes i at sammenkæde deres faglighed med det arbejdsmarked, der venter dem efter endte studier. Derfor giver universitet forskellige tilbud til studerende og undervisere.

Innovation i undervisningen

Innovation og entreprenørskab er centrale komponenter i undervisning og forskning. Underviserne skal have kompetencer til at integrere innovation i undervisningen, hvilket universitetet understøtter gennem forskellige tiltag såsom I&E Undervisernetværket.

Praksisnær undervisning

Københavns Universitet arbejder på mange områder med at skabe en tæt kobling/et tæt samarbejde mellem studerende og virksomheder under uddannelserne. 

Som studerende har man fx mulighed for at komme i praktik, indgå i studieprojekter eller skrive sit speciale med ekstern part.

Som både privat virksomhed eller offentlig myndighed/organisation er der mulighed for at indgå i et samarbejde med Københavns Universitet og vores forskere og studerende. 

Viden i Udvikling

Viden i Udvikling var et projektsamarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet med det formål at skabe forandrende viden mellem universiteter og virksomheder.