Relevans og praksis

Studerende på Københavns Universitet skal støttes i at sammenkæde deres faglighed med det arbejdsmarked, der venter dem efter endte studier. Derfor giver universitet forskellige tilbud til studerende og undervisere.

Innovation i undervisningen

Innovation og entreprenørskab er centrale komponenter i undervisning og forskning. Underviserne skal have kompetencer til at integrere innovation i undervisningen, hvilket universitetet understøtter gennem forskellige tiltag såsom I&E Undervisernetværket.

Viden i Udvikling

Viden i Udvikling var et projektsamarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet med det formål at skabe forandrende viden mellem universiteter og virksomheder.