KU Sommerkursusprogram

Flere og mere synlige sommerkurser

Studerende sommerkursus

Københavns Universitet ønsker at øge udbuddet af engelsksprogede sommerkurser og at synliggøre dem mere.

Projektet KU Sommerkursusprogram understøtter dette ved at:

  • Synliggøre eksisterende sommerkursusaktiviteter på både bachelor- og kandidatniveau gennem en fælles kursusportal. 
  • Bidrage til udviklingen af en række nye sommerkurser, som er med til at tiltrække endnu flere danske og udenlandske studerende til Københavns Universitet i sommerperioden. 

Sommerkurser på Københavns Universitet er i stigende grad også efterspurgt af vores internationale partneruniversiteter.

En hjælp til at komme hurtigere gennem sin uddannelse 

Et større udbud af sommerkurser skal også hjælpe allerede indskrevne studerende til at komme hurtigere igennem studiet på Københavns Universitet. Med muligheden for at tage kurser i sommerferien kan de studerende indhente manglende ECTS-point, og dermed imødekomme studiefremdriftsreformens krav om kortere studietider.

Kort om projektet

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Thomas Grubach, Uddannelsesservice.