Internationalisering

Københavns Universitet ønsker at styrke den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne og ruste de studerende til den stigende internationalisering på arbejdsmarkedet. Det skal bl.a. ske ved at give dem veludviklede sprogkompetencer.

Universitetet klæder de studerende på til den stigende internationalisering

Den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne er vigtig i en globaliseret verden. Københavns Universitet vil udvikle de studerendes sprogkompetencer, så de er rustet til studie- og praktikophold i udlandet og til et internationalt arbejdsmarked.

Synlighed om sommerkurserInternationalisering

Københavns Universitet vil gøre det store udbud af engelsksprogede sommerkurser mere synligt for såvel internationale som danske studerende.

Det skal være nemt at få indblik i de muligheder, universitetet tilbyder for at studere i København i sommerperioden. 

Københavns Universitet tiltrækker udenlandske topforskere 

Universitetet arbejder på at tiltrække internationale topforskere, som også skal bidrage til at give undervisningen et internationalt præg. 35 procent af universitetets undervisere kommer i dag fra et andet land.


Læs mere om Københavns Universitets internationale samarbejder, uddannelser og partneruniversiteter på
www.international.ku.dk