Udviklingsinitiativer

Københavns Universitet har i Strategi 2016 sat sig som mål at videreudvikle undervisningskvaliteten. En række uddannelsesstrategiske initiativer er i gang på tværs af alle fakulteter og spænder bredt med fokus på eksempelvis internationalisering, e-læring, innovationspædagogik, kollegasparring, studielederudvikling og sommerskoler.