Udviklingsinitiativer

Københavns Universitet har i Strategi 2023 Talent og Samarbejde fokus på at skabe mere kreative læringsmiljøer og udvikle uddannelsernes kvalitet. Du kan finde mere information om universitetets aktuelle uddannelsesstrategiske projekter på Københavns Universitets intranet (KUnet) - kræver login.

Indsatsen bygger videre på erfaringerne fra Strategi 2016, hvor Københavns Universitet satte sig som mål at videreudvikle undervisningskvaliteten via  en række tværgående uddannelsesstrategiske initiativer.