Fempunktsplanen

Københavns Universitet intensiverer nu indsatsen for at forbedre kvaliteten af uddannelserne. Med 5-punktsplanen indfører universitetet et minimumstimetal på otte timers undervisning på kandidatuddannelserne og et minimumskarakterkrav på 6 på udvalgte bacheloruddannelser.

Planen er også at reducere optaget på de uddannelser, der har den største arbejdsløshed set over en længere årrække. Samtidig skal undervisningsopgaven, på linje med forskningen, indgå i de årlige medarbejderudviklingssamtaler for de videnskabelige medarbejdere, og særlige talentpakker skal motivere de allerdygtigste studerende.

De fem indsatsområder er:

  • Mere og bedre undervisning
  • Studieintensitet
  • Styrket talentarbejde
  • Strategisk dimensionering af uddannelserne
  • Skærpede adgangskrav

Hent hele fempunktsplanen (pdf)