Undervisningsmiljøhandleplaner 2019

Resultaterne af studiemiljøundersøgelsen bruges til at se på, hvor det står godt til, og hvor det står mindre godt til i forhold til studiemiljøet på KU.

På baggrund af resultaterne drøfter og udarbejder hvert enkelt fakultet handleplaner for studiemiljøet med inddragelse af de studerende. Studerende på KU har derfor mulighed for at få medindflydelse på forbedringer i studiemiljøet ved aktivt at deltage i studiemiljøundersøgelsen og handleplansarbejdet.

Derudover er der i tæt samarbejde med de studerende udvalgt tre indsatsområder, som der arbejdes med på tværs af hele universitet.  

Indsatser på tværs af hele universitetet

På udvalgte områder giver det mening at iværksætte indsatser, som har en mere generel karakter. Derfor er der i tæt samarbejde med de studerende udvalgt tre indsatsområder, som der arbejdes med på tværs af hele universitetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleplaner for fakulteterne

Det største arbejde med forbedringer af studiemiljøet foregår på fakulteterne, da der kan være stor forskel på, hvilke udfordringer der er på tværs af de lokale studiemiljøer. 

Du kan læse de forskellige fakulteters undervisningsmiljøhandleplaner her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Læs de samlede undervisningsmiljøhandleplaner 2019 her

Læs de tidligere undervisningsmiljøvurderinger her