Om undersøgelserne

Studiemiljøundersøgelse

Studiemiljøundersøgelsen er en central del af arbejdet med at optimere rammerne for de studerendes undervisning og læring. Den inddrager de studerende i arbejdet med at afdække og løse eventuelle studiemiljøudfordringer fornuftigt, konstruktivt og prioriteret ved at indsamle vurderinger af studiemiljøet fra de studerende.

Læs studiemiljøundersøgelsen fra 2019

Undervisningsmiljøvurdering

Studiemiljøundersøgelsen indgår i KU’s undervisningsmiljøvurdering (UMV). En UMV er uddannelsesinstitutionens officielle status på studie- og undervisningsmiljøet. UMV’en viser, hvordan det står til på uddannelserne og beskriver via handleplaner for studiemiljøet, hvordan der skal rettes op på udfordringer eller problemer.

Resultaterne af KU's studiemiljøundersøgelse er en del af datagrundlaget for kortlægningen af studiemiljøet, som indgår i KU's UMV. Hvert tredje år skal KU ifølge Undervisningsmiljøloven udarbejde en undervisningsmiljøvurdering.

Læs alle undervisningsmiljøhandleplaner fra 2019

Organisering af arbejdet med UMV

Arbejdet med UMV og studiemiljøundersøgelse er forankret i KUUR (KU's Uddannelsesstrategiske Råd). KUUR består af prodekanerne for uddannelse, prorektor for uddannelse og fire studerende. KUUR beslutter de overordnede rammer for UMV herunder metode for kortlægning af studiemiljøet, indhold af kortlægningen og den overordnede proces for arbejdet. KUUR drøfter desuden resultaterne af kortlægningen og det samlede katalog af handleplaner.

Hvordan bruges resultaterne?

Resultaterne af undersøgelsen behandles centralt på KU og på de enkelte fakulteter. Der udarbejdes handleplaner for at rette op på eventuelle udfordringer i studiemiljøet, der fremgår af studiemiljøundersøgelsens resultater. Kortlægningen opsummeres i en samlet rapport, som udgør KU's UMV. Arbejdet med UMV’en er derfor med til at gøre en reel forskel for studiemiljøet på KU.

Inddragelse af studerende

De studerende inddrages løbende i arbejdet med studiemiljøet gennem repræsentanter i KUUR. Desuden inddrager hvert fakultet repræsentanter for de studerende i deres arbejde med afdækning af kortlægningen og udarbejdelse af handleplaner.