Retningslinjer for studieintroduktionsforløb

Københavns Universitet har vedtaget fælles retningslinjer for studieintroduktionsforløb, der fastsætter etiske regler for afvikling af forløbene og krav om skriftlig aftaler om ansvarsfordelingen. Retningslinjerne anbefaler, at fakulteterne kontraktansætter tutorerne samt fastsætter regler for antal kontraktperioder og forholdet mellem antal tutorer og antal studerende.

Fakulteterne udfolder retningslinjerne i lokale procedure for studiestart/studieintroduktionsforløb.

Læs Retningslinjer for studieintroduktionsforløb (pdf)