Tidligere afrapporteringer

Dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

På denne side finder du dekanernes afrapporteringer om uddannelseskvalitet (DAU) gennem tiderne. Siden opdateres årligt i januar, hvor det forrige års DAU'er offentliggøres.