Feedback – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Uddannelseskvalitet > Udviklingsinitiativer > Undervisningskompetencer > Feedback

Feedback til studerende

Københavns Universitet arbejder målrettet på at forbedre formativ feedback til studerende. En taskforce vedr. feedback har anbefalet en række forslag til, hvordan feedback kan styrkes i og uden for undervisningen.

Taskforcens anbefalinger

  1. Der skal være tilbud om feedback til studerende i alle kursusforløb. Det skal fremgå af kursusbeskrivelserne, hvordan feedback indgår i kurset, og feedbackelementerne i uddannelserne skal gennemgås
  2. Systematisk fokus på feedbackkompetencer i universitetspædagogikum
  3. Kompetenceudviklingstilbud til undervisere i feedback og adgang til en elektronisk værktøjskasse med feedbackværktøjer
  4. Pilotprojekter til udvikling af feedbackvenlige eksamensformer, uddannelse af instruktorer og mentorordning

Proces og status

Rapporten kom i maj 2015 og har siden været drøftet i universitetets relevante fora. Universitetet er i gang med at implementere anbefalingerne. 

Rapport "Feedback på KU"

Rapporten indeholder også et inspirationskatalog om forskellige feedbackformer.