Uddannelseskvalitet – Københavns Universitet

Københavns Universitet arbejder løbende og systematisk med uddannelseskvalitet både gennem strategiske initiativer og i det daglige kvalitetssikringsarbejde. Københavns Universitet har med Strategi 2016 sat udvikling af uddannelseskvaliteten i centrum. 

Feedback til studerende

Københavns Universitet sætter fokus på feedback til studerende. En taskforce har kortlagt status på området og givet anbefalinger til, hvordan feedback kan styrkes i og uden for undervisningen. Universitetet er nu i gang med at implementere anbefalingerne.

Læs rapporten og anbefalingerne om feedback 

Kvalitetssikring

Københavns Universitet sikrer gennem systematisk dialog med interne og eksterne interessenter, at uddannelserne fortsat er attraktive både for studerende, aftagere og det omgivende samfund.

Læs mere om kvalitetssikring af uddannelser og undervisning

Udviklingsinitiativer

Københavns Universitet styrker kvaliteten af uddannelserne gennem en række tværfakultære projekter inden for uddannelse og universitetspædagogik, hvor didaktik og undervisningsformer skal understøtte de studerendes tilegnelse af stoffet.

Læs mere om KU's udviklingsinitiativer inden for uddannelse og pædagogik